Neistart Lëtzebuerg 2021

Investitiounshëllef vu maximal 800.000 Euro

Investitiounshëllef vu maximal 800.000 Euro De  Programm Neistart Lëtzebuerg 2021 as eng Investitiounshëllef vu maximal 800.000 Euro, déi vun der Lëtzebuerger Regierung an d’Liewe geruff ginn ass, fir d‘ Entreprisen ze ënnerstëtzen di ënnert dem Impakt vun der COVID-Pandemie gelidden hunn.

Dës eenzegaarteg Geleeënheet ass nëmme bis Enn Mee 2021 verfügbar! Dës Hëllef ass fir Firme geduecht déi e Verloscht am «Ëmsaz» vun op d’mannst 15% wärend de Méint Abrëll bis Dezember 2020 am Verglach mat der selwechter Period vum Steierjoer 2019 erlidden hunn.

D‘Ziel vun der Investitiounshëllef ass fir d‘Betriber ze ënnerstëtzen d’Produktivitéit an d’Kompetitivitéit op laang Dauer ze erhéijen, an dohier kënnen sech Investitiounshëllefen op folgend Projete bezéien :

  • Entwécklungsprojeten;
  • Prozessoptimisatioun an organisatoresch Innovatioun;
  • Energieeffizienz.

D’Acquisitioun vun neie Maschinnen, Hardware, Software, asw., ass just berechtegt wann et en Deel vun engem Gesamtentwécklungsprojet ass. De Mindestmontant vum Investitiounsprojet muss 50.000 Euro fir PME‘en (bis 250 Mataarbechter) an 250.000 Euro fir grouss Firmen (méi wéi 250 Mataarbechter) sinn.

De maximale Betrag vun der Subventioun ass 800.000 Euro, wat eng maximal Héicht vu 50% bedréit. Dës Subventioun brauch net zréckbezuelt ze ginn.

Wéi ënne mir als «Centre de Compétences Digitaalt Handwierk» Iech dobäi hëllefen ? Mir stinn op Ärer Säit fir Iech an der Orientéierung, Definitioun an Ëmsetzung vun ärem Investitiounsprojet ze begleeden. Am Joer 2020 gouf all Soumissiounen déi vum Centre de Compétences Digitaalt Handwierk agereecht gouf akzeptéiert, an dat mat engem Gesamtprojetswäert vun iwwer 9,8 Milliounen Euro.

Opgepasst : dës eenzegaarteg Geleeënheet ass limitéiert an der Zäit a wäert héchstwarscheinlech net verlängert ginn. Äre Soumissiounsdossier misst virum 1. Juni 2021 beim Wirtschaftsministère agereecht ginn. Eng Äntwert gëtt bannent engem Mount vum Ministère zur Verfügung gestallt an déi maximal Dauer vum Projet ass dräi Joer.

Natierlech kënne mir Iech och hëllefen aner national oder europäesch Subsiden ze aktivéieren. Wann Dir Froen hutt oder méi Informatiounen braucht, zeckt net Iech bei eisen Experten vum Centre de Compétences Digitaalt Handwierk, (akkreditéierten Consultant Fit4Resilience an Fit4Digital) ze mellen.

falk.fernbach@cdc-digihd.lu / +352 661 900 113
oliver.deckers@cdc-digihw.lu / + 352 621 37 87 30

Webinar iwwert Investitionshëllefen “Neistart Lëtzebuerg” de 16. Februar um 12h00. Wann Dir weider Informatiounen wëllt kontaktéiert eis Beroder oder besicht eise Webinar zum Thema, den  de 16 Februar tescht 12h00 an 13h00 stattfennt.

Umellungen


Neistart Lëtzebuerg 2021

Des aides à l’investissement jusqu’à 800.000 euros

Le programme Neistart Lëtzebuerg 2021 prévoit une aide à l’investissement de max. 800.000 euros. Cette initiative du Gouvernement vise à soutenir les entreprises qui ont été impactées par la pandémie du Covid-19.

Ce régime d’aide restera en place jusqu’à fin mai 2021. Cette aide à l’investissement s’adresse aux entreprises qui ont subi une perte de leur chiffre d’affaire de l’ordre d’au moins 15 % pendant la période d’avril à décembre 2020 par rapport à la même période en 2019.

Le but est d’augmenter la productivité et la compétitivité de l’entreprise sur le long terme. C’est pour cela que l’aide sera accordée pour des projets dans les domaines suivants :

  • Projets de développements
  • Projets organisationnels et projets d’optimisation
  • Efficience énergétique
  • L’acquisition de machines, de soft- et hardware est uniquement éligible dans le cadre d’un projet de développement général. Le montant minimal de l’investissement global du projet doit se chiffrer à 50.000 euros pour les PME et de 250.000 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Le montant maximal de la subvention est de 800.000 euros et l’intensité de l’aide est de max. 50 %. Le subvention est non-remboursable.

Comment est-ce que le Centre de Compétences Digitaalt Handwierk peut vous aider ?

On est à vos côtés pour vous orienter, définir et implémenter votre projet. En 2020, chaque projet soumis dans le présent contexte par le CdC Digitaalt Handwierk était accepté, le tout pour un volume global de 9,8 millions d’euros.

Attention : Cette aide est limitée dans le temps. Les demandes de subvention devront être déposées jusqu’au 1er juin 2021 au plus tard. Après acceptation de la part du ministère de l’Economie, le projet devra être réalisé endéans une période de 3 ans.

Le Centre de Compétences se tient aussi à votre disposition pour toute autre demande d’aide nationale ou européenne. Si vous avez des questions ou besoin davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter nos spécialistes.

falk.fernbach@cdc-digihw.lu / +352 661 900 113
oliver.deckers@cdc-digihw.lu / + 352 621 37 87 30

Webinare sur les Aides d’Investissements “Neistart Lëtzebuerg” le 16. février à 13h00

Pour davantage d’informations sur ce programme contactez directement nos conseillers ou inscrivez-vous dès à présent à notre webinaire qui aura lieu le 16 février 2021 de 13h00 à 14h00

Umellungen

Article écrit par la Fédération des Artisans